Senast publicerat 08-06-2021 14:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 58/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
470/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
471/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådTarja InnanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.

Första behandlingen

18.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 58/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 58/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.05.2021
Behandlingen avslutad12.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utlämning av brottslingpersonuppgifterstraffregisterinternationell rättshjälpEuropeiska unionenStorbritannien