Senast publicerat 12-01-2017 12:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 59/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
571/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
572/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.04.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.

Första behandlingen

16.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 59/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 59/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.04.2016
Behandlingen avslutad15.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

e-governmentelektronisk ärendehanteringförvaltningoffentlig servicekvalitetdatasäkerhetkompatibilitetserviceinformationssystempersonuppgifterBefolkningsregistercentralen