Senast publicerat 18-01-2022 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 59/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
905/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
906/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 18 kap. 19 § i vattenlagen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
907/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.04.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareTia Laine-Ylijoki-LaaksoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

16.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2020.

Första behandlingen

20.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 59/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.10.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 59/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.09.2020
Behandlingen avslutad15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

miljöskyddoffentlighetinformationsverksamhetförsvarsmaktenkemikalierlager (förråd)landets försvartystnadspliktmiljötillståndrätt till information