Senast publicerat 10-06-2021 08:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 59/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar, temporär ändring av 7 § i lagen om indrivning av fordringar och temporär ändring av 24 § i kreditupplysningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 7 § i lagen om indrivning av fordringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av 24 § i kreditupplysningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJussi PäivärinneStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.6.2021.

Första behandlingen

01.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 59/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

04.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 59/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.05.2021
Behandlingen avslutad27.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

indrivningkreditupplysningarsmittsamma sjukdomarcoronavirusföretag