Senast publicerat 14-03-2023 13:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 6/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
226/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.02.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016.

Första behandlingen

10.03.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.03.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 6/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.03.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.03.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.02.2016
Behandlingen avslutad04.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

informationsutbytefinansbranschenbeskattninghandräckningskatteförvaltningdirektivbankkontonBeskattningsförfarande