Senast publicerat 10-06-2019 10:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 6/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Meteorologiska institutet
Stadfäst
06.04.2018
Författningssamlingen
212/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.02.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigTommi NieppolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2018.

Första behandlingen

16.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

20.03.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 6/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.03.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.03.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.02.2018
Behandlingen avslutad13.03.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

serviceväderlekforskningsdataobservationerledarskap (verksamhetsledning)personalarbetsordninghandräckninggeneraldirektörerMeteorologiska institutet