RP 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av postlagen
Stadfäst08.11.2019
Författningssamlingen1060/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2019
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Sanna  Marin
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Asp  Emil
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.06.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.10.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum24.10.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.10.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad01.10.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordpost  paket  gränser  EU-länder  förordningar  postservice  inre marknad  priser  Europeiska unionen  Transport- och kommunikationsverket 
Senast publicerat 03-03-2020 17:01