RP 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av postlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2019
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Sanna  Marin
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Asp  Emil
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.06.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordpost  paket  gränser  EU-länder  förordningar  postservice  inre marknad  priser  Europeiska unionen  Transport- och kommunikationsverket 
Senast publicerat 9.7.2019 12:49