Senast publicerat 13-04-2021 12:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fängelselagen
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
290/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av häktningslagen
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
291/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
292/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
293/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.02.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandespecialsakkunnigAnne KohvakkaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2021.

Första behandlingen

11.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 6/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.03.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 6/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.03.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.03.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.02.2020
Behandlingen avslutad04.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fångarfångenskapbrott (juridik)polisentullverketgränsövervakningbefogenhetutlämnande av uppgifterinformationsutbyteförundersökningfängelserövervakningssystempenninghanteringregisterpersonregister (personupplysningar)rätt till informationsamarbeteBrottspåföljdsmyndighetenGränsbevakningsväsendet