Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 6/2020 rd

Senast publicerat 12-11-2020 13:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Mottagande av utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fängelselagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av häktningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.02.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandespecialsakkunnigAnne KohvakkaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fångarfångenskapbrott (juridik)polisentullverketgränsövervakningbefogenhetutlämnande av uppgifterinformationsutbyteförundersökningfängelserövervakningssystempenninghanteringregisterpersonregister (personupplysningar)rätt till informationsamarbeteBrottspåföljdsmyndighetenGränsbevakningsväsendet