Senast publicerat 24-01-2022 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
26.02.2021
Författningssamlingen
165/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.02.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådIsmo  TuominenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

17.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.2.2021.

Första behandlingen

18.02.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

23.02.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 6/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.02.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.02.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat17.02.2021
Behandlingen avslutad17.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronavirusnäringsställenhygienbegränsningaröppethållningkunderavståndregionförvaltningsverkövervakningpersonalrestauranger