RP 60/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusÅtertagits
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lagen om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lagen om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum14.04.2016
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisnings- och kulturminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum20.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Återtagande
Datum08.09.2016
Minister som svaradeundervisnings- och kulturminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Dokument
Ärendet återtogs.
 
Datum08.09.2016
Minister som svarade
Ärendet återtogs.
 
Datum08.09.2016
Minister som svarade
Ärendet återtogs.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat21.04.2016
+ Kulturutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförskolepedagogik  familjedagvård  daghem  vårdavgifter  kommuner  ensamförsörjare  barnfamiljer  inkomster  öppen småbarnsfostran  Klientavgifter 
Senast publicerat 15.8.2017 12:16