RP 60/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om tillhandahållande av digitala tjänster
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen306/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen307/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum03.05.2018
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Tomi  Voutilainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.05.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum09.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 60/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 60/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum07.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.05.2018
Behandlingen avslutad01.02.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordwebbplatser  mobilapplikationer  direktiv  åtkomlighet  offentliga sektorn  digitalteknik  service  handikappade  elektronisk identifiering  hinderslöshet  jämlikhet  övervakning  regionförvaltningsverk  Europeiska unionen  Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
Senast publicerat 25.6.2019 12:50