Senast publicerat 30-01-2020 10:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 60/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillhandahållande av digitala tjänster
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
306/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
307/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.05.2018Undertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTomi Voutilainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.05.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.

Första behandlingen

07.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 60/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 60/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.05.2018
Behandlingen avslutad01.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

webbplatsermobilapplikationerdirektivåtkomlighetoffentliga sektorndigitalteknikservicehandikappadeelektronisk identifieringhinderslöshetjämlikhetövervakningregionförvaltningsverkEuropeiska unionenStatens tillstånds- och tillsynsmyndighet