Senast publicerat 05-01-2022 16:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 60/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
507/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.04.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådErja WerdiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.6.2020.

Första behandlingen

04.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 60/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

09.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 60/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.05.2020
Behandlingen avslutad02.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vattenvårdvattenskyddnärings-, trafik- och miljöcentralerstatsstödvarortjänster (service)Europeiska unionen