Senast publicerat 27-05-2021 12:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 60/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen
Stadfäst
21.05.2021
Författningssamlingen
411/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandespecialsakkunnigLaura NurminenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

29.04.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.5.2021.

Första behandlingen

04.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 60/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 60/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.04.2021
Behandlingen avslutad29.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunalvalomröstningargarnisonercoronavirussmittsamma sjukdomar