Senast publicerat 01-11-2022 10:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 60/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av arbetsavtalslagen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
744/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
745/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av arbetstidslagen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
746/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
747/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
748/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.04.2022UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigElli Nieminen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022.

Första behandlingen

21.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 60/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.06.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 60/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

29.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.07.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2022
Behandlingen avslutad16.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetstagarearbetsförhållande (anställning)arbetstidutbildningsjukfrånvaroinformationspliktövertidsarbetesocialskyddsavgifterEU-direktivEuropeiska unionen