Senast publicerat 05-07-2021 12:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 61/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
689/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
690/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
691/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021UndertecknareförsvarsministerAntti KaikkonenUndertecknareFörsvarsministerietFöredraganderegeringssekreterareKatariina  Kuhanen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021.

Första behandlingen

10.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 61/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 61/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021
Behandlingen avslutad09.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

försvarsmaktenmilitär disciplinförundersökning