RP 64/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1468/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1469/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1470/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1471/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1472/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 7
Överlämnats
Datum24.10.2019
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Inka   Hassinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum25.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum26.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.11.2019
Behandlingen avslutad22.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetspensioner  förvärvsinkomster  inkomster  sjukförsäkring  sjukpenning  rehabilitering  pensionsanstalter  ansökningar  invalidpensioner  rätt till information  hälsotillstånd  spårbunden trafik  arbetsgivaravgifter  försummelse  anmälningsplikt  pensionsavgifter  Pensionsskyddscentralen  Keva 
Senast publicerat 13.1.2020 16:07