RP 64/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1468/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1469/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1470/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1471/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1472/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 7
Överlämnats
Datum24.10.2019
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Inka   Hassinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum25.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum26.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.11.2019
Behandlingen avslutad22.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetspensioner  förvärvsinkomster  inkomster  sjukförsäkring  sjukpenning  rehabilitering  pensionsanstalter  ansökningar  invalidpensioner  rätt till information  hälsotillstånd  spårbunden trafik  arbetsgivaravgifter  försummelse  anmälningsplikt  pensionsavgifter  Pensionsskyddscentralen  Keva 
Senast publicerat 04-03-2020 19:16