Senast publicerat 04-03-2020 19:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 64/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1468/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1469/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1470/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1471/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1472/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.10.2019UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenFöredragandekonsultativ tjänstemanInka  Hassinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019.

Första behandlingen

27.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.11.2019
Behandlingen avslutad22.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetspensionerförvärvsinkomsterinkomstersjukförsäkringsjukpenningrehabiliteringpensionsanstalteransökningarinvalidpensionerrätt till informationhälsotillståndspårbunden trafikarbetsgivaravgifterförsummelseanmälningspliktpensionsavgifterPensionsskyddscentralenKeva