Senast publicerat 11-06-2021 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 64/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om transportservice
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av lotsningslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeenhetschefSini  Wirén Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2021.

Första behandlingen

03.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 64/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 64/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.04.2021
Behandlingen avslutad27.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjöfartlotsningintygcoronavirussmittsamma sjukdomarbehörighetduglighetsjömänutsatt tidtrafiktillståndkollektivtrafiktidtabeller