Senast publicerat 27-10-2016 15:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 65/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av äktenskapslagen
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
249/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
250/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 13 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
251/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
252/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i religionsfrihetslagen
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
253/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2015UndertecknareJustitieministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

22.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.02.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2016.

Första behandlingen

10.02.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 65/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.02.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

17.02.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 65/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.02.2016
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

24.02.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2015
Behandlingen avslutad11.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

äktenskapregistrerat partnerskapkönreligionsfrihetinformationssystem