RP 65/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av äktenskapslagen
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen249/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen250/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 13 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen251/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen252/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 3 § i religionsfrihetslagen
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen253/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 1
Överlämnats
Datum15.10.2015
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum16.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum22.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.02.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2016.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.02.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 65/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.02.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.02.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.02.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.02.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 65/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.02.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum23.02.2016
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum24.02.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.11.2015
Behandlingen avslutad11.12.2015
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordäktenskap  registrerat partnerskap  kön  religionsfrihet  informationssystem   
Senast publicerat 27-10-2016 15:48