Senast publicerat 05-07-2022 12:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 65/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens
Stadfäst
04.07.2022
Författningssamlingen
537/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
Stadfäst
04.07.2022
Författningssamlingen
538/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Stadfäst
04.07.2022
Författningssamlingen
539/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.04.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetrådNiko IjäsStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2022.

Första behandlingen

08.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 65/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.06.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 65/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.05.2022
Behandlingen avslutad03.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

stimulanspolitikEU-stödcoronavirussmittsamma sjukdomarförvaltningövervakninggranskninginvesteringarEU-förordningarrapporteringinkomsterStatskontoretEuropeiska unionen