RP 66/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av förundersökningslagen
Stadfäst08.01.2016
Författningssamlingen10/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 17 kap. 51 och 52 § i rättegångsbalken
Stadfäst08.01.2016
Författningssamlingen11/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
Stadfäst08.01.2016
Författningssamlingen12/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
Stadfäst08.01.2016
Författningssamlingen13/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 2 kap. 1 a § och 19 kap. 4 § i fängelselagen
Stadfäst08.01.2016
Författningssamlingen14/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 5
Överlämnats
Datum15.10.2015
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum16.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum22.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 66/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 66/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.11.2015
Behandlingen avslutad02.12.2015
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordoffer  brott (juridik)  direktiv  straffprocess  förundersökning  EU-länder  målsägande  anmälningsplikt  hämnd  fångar  frigivna fångar  tolkning  rättegång  bevisning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 20.4.2017 14:22