Senast publicerat 20-04-2017 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 66/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av förundersökningslagen
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
10/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 17 kap. 51 och 52 § i rättegångsbalken
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
11/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
12/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
13/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 2 kap. 1 a § och 19 kap. 4 § i fängelselagen
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
14/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2015UndertecknareJustitieministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

22.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.

Första behandlingen

08.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 66/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 66/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2015
Behandlingen avslutad02.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

offerbrott (juridik)direktivstraffprocessförundersökningEU-ländermålsägandeanmälningsplikthämndfångarfrigivna fångartolkningrättegångbevisningEuropeiska unionen