Senast publicerat 23-06-2021 10:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 66/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHanna TossavainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetspensionerfolkpensionerfamiljepensionerefterlevandepensionerbarn (familjemedlemmar)övergångstidtidsbegränsning