Senast publicerat 16-02-2022 13:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 66/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1006/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1007/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1008/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1009/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1010/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHanna TossavainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.

Första behandlingen

05.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 66/2021 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 36/2020 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.10.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Andra behandlingen

12.10.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.10.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 66/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 36/2020 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.05.2021
Behandlingen avslutad22.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetspensionerfolkpensionerfamiljepensionerefterlevandepensionerbarn (familjemedlemmar)övergångstidtidsbegränsning