Senast publicerat 17-06-2020 10:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 67/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
Stadfäst
29.05.2020
Författningssamlingen
403/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.05.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeavdelningschefAntti NeimalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.05.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.5.2020.

Första behandlingen

20.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 67/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.05.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 67/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.05.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.05.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.05.2020
Behandlingen avslutad20.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

näringsställencoronavirussmittsamma sjukdomarbegränsningarsysselsättningspolitikstödd sysselsättninghyrorgottgörelseförsäljningföretagrestauranganställdastatsstöd