Senast publicerat 21-07-2021 10:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 67/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om medicintekniska produkter
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
719/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
720/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
721/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 och 23 § i patientförsäkringslagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
722/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av strålsäkerhetslagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
723/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareMari Lauren-HäusslerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021.

Första behandlingen

25.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 67/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 67/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.07.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.07.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.04.2021
Behandlingen avslutad20.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

apparatermedicinmyndigheterbefogenheterkravenlighetengångsartiklarkliniska prövningaranstalterin vitro-metodhälso- och sjukvårdavgifterEU-direktivförordningarmedicinteknisk utrustningEuropeiska unionen