Senast publicerat 23-06-2022 11:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 67/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av sparbankslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.04.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigJonna KuparinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.

Första behandlingen

16.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 67/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 67/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2022
Behandlingen avslutad09.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sparbankerhypoteksinrättningardistansmötendeltagande på distans