RP 68/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeRemissdebatt
Remissdebatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum14.05.2020
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarenäringsminister
Mika  Lintilä
Föredraganderegeringsråd
Arto   Rajala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 28-05-2020 16:19