Senast publicerat 06-07-2022 14:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 68/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 55 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 91 b § i lagen om beskattningsförfarande
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.05.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådEeva MäenpääStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.6.2022.

Första behandlingen

28.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 68/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

04.07.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.05.2022
Behandlingen avslutad22.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

social- och hälsovårdsreformfinansieringhälso- och sjukvårdäldreomsorgsocialvård