Senast publicerat 29-08-2017 13:56
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 69/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Avgörande behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete
Stadfäst
18.11.2016
Författningssamlingen
980/2016
Fördragsserien
28/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Protokoll till 1930 års konvention om tvångsarbete
Författningssamlingen
126/2017
Fördragsserien
29/2017
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.04.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2016.

Första behandlingen

20.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 69/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

25.10.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Dels enda, dels andra behandlingen

26.10.2016
Riksdagen godkände protokollet till konventionen i proposition RP 69/2016 rd till den del det ingår i Finlands behörighet. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 69/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.10.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.10.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.05.2016
Behandlingen avslutad13.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tvångsarbetemänniskohandelinternationella överenskommelserofferinternationellt samarbetearbetstagaremänskliga rättigheterEuropeiska unionenInternationella arbetsorganisationen