RP 69/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum14.05.2020
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarenäringsminister
Mika  Lintilä
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Anne   Rothovius
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 19-05-2020 14:01