Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 69/2020 rd

Senast publicerat 03-12-2020 13:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 69/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
799/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
800/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.05.2020UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarenäringsministerMika LintiläFöredragandekonsultativ tjänstemanAnne  RothoviusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020.

Första behandlingen

29.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 69/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

06.10.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 69/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2020
Behandlingen avslutad24.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

företagstjänsterkunduppgifterinformationssystemföretagsstödsamfundstiftelserinformationspliktöppenhetregisterArbets- och näringsministerietEuropeiska kommissionStatistikcentralen