Senast publicerat 08-06-2021 08:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 69/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
461/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.04.2021UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRisto SakkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.

Första behandlingen

18.05.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

19.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 69/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

25.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 69/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021
Behandlingen avslutad11.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

varorskattefrihetcoronavirussmittsamma sjukdomarmervärdesskattEU-länder