Senast publicerat 29-06-2022 15:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 69/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.05.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTiina HeinonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

placeringsfonderbroschyrerinformationspliktöppenhetförenhetligandeinvesterarefonderplacerarskyddEU-förordningarEU-direktivEuropeiska unionen