RP 7/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Domstolslag
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen673/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om domstolspraktik
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen674/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om nämndemän vid tingsrätterna
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen675/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen676/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om rättegång i försäkringsdomstolen
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen677/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 52
Överlämnats
Datum18.02.2016
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarejustitie- och arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum23.02.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum16.06.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum17.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-57. i proposition RP 7/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum17.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.06.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum22.06.2016
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-57. i proposition RP 7/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum22.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum01.07.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.07.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.02.2016
Behandlingen avslutad15.06.2016
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddomstolar  underrätter  specialdomstolar  förvaltningsdomstolar (domstolar)  hovrätter  domare  justitieråd  organisation  förvaltning  Åland  beslutanderätt  assessorer  tidsbegränsning  chefer  oavhängighet  rättskipning  experter  tjänstemän  Högsta förvaltningsdomstolen  Högsta domstolen 
Senast publicerat 20-03-2017 15:37