Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 7/2018 rd

Senast publicerat 24-06-2019 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 7/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
Stadfäst
20.04.2018
Författningssamlingen
247/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.02.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKrista SinisaloStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2018.

Första behandlingen

22.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 7/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.04.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

04.04.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Andra behandlingen

04.04.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Andra behandlingen

04.04.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.04.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

06.04.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.03.2018
Behandlingen avslutad21.03.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

accisbeskattninglantbruksföretagareskattelättnaderenergiskattlätt brännoljaväxthusodling