RP 7/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum04.07.2019
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Suvi  Anttila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmervärdesskatt  accis  Åland  inre marknad  direktiv  EU-länder  samarbete  verkställighet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 21.8.2019 11:22