Senast publicerat 11-05-2020 15:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
316/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 12 kap. i värdepappersmarknadslagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
317/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 kap. 20 § i lagen om handel med finansiella instrument
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
318/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 8 a § i lagen om betalningsinstitut
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
319/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.02.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringssekreterareJonna KuparinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.04.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.4.2020.

Första behandlingen

06.04.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

06.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 7/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 7/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.02.2020
Behandlingen avslutad01.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

värdepappersmarknadenförordningarvärdepapperövervakningdirektivfinansmarknadensmå och medelstora företagbörsintroduktionfinansinstitutEuropeiska unionenFinansinspektionen