Senast publicerat 10-06-2021 14:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.02.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådLena  AnderssonStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

straffofferkönjuridisk personansvarärekränkninghotelseuppmuntranbrott (juridik)hatmotiv (orsaker)kvinnor