Senast publicerat 17-01-2017 14:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 70/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av revisionslagen
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
622/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag on ändring av aktiebolagslagen
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
623/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om andelslag
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
624/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
625/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 10 kap. 10 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
626/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.04.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Första behandlingen

16.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-24. i proposition RP 70/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Bordläggning av betänkandet

16.06.2016
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2016.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-24. i proposition RP 70/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.05.2016
Behandlingen avslutad16.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

revisiondirektivförordningarrevisionsberättelserrevisoreroavhängighetjävpåföljdersmåföretagEuropeiska unionen