RP 70/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av revisionslagen
Stadfäst12.08.2016
Författningssamlingen622/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag on ändring av aktiebolagslagen
Stadfäst12.08.2016
Författningssamlingen623/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om andelslag
Stadfäst12.08.2016
Författningssamlingen624/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
Stadfäst12.08.2016
Författningssamlingen625/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 10 kap. 10 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
Stadfäst12.08.2016
Författningssamlingen626/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 19
Överlämnats
Datum28.04.2016
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarejustitie- och arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum16.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-24. i proposition RP 70/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum16.06.2016
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum16.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Datum16.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-24. i proposition RP 70/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum27.06.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum27.06.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.05.2016
Behandlingen avslutad16.06.2016
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordrevision  direktiv  förordningar  revisionsberättelser  revisorer  oavhängighet  jäv  påföljder  småföretag  Europeiska unionen 
Senast publicerat 17.1.2017 14:06