RP 70/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen samt till vissa lagar i anslutning till dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen
Stadfäst19.12.2017
Författningssamlingen948/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
Stadfäst19.12.2017
Författningssamlingen949/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 16 § i lagen om Försvarshögskolan
Stadfäst19.12.2017
Författningssamlingen950/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
Stadfäst19.12.2017
Författningssamlingen951/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 24 och 24 a § i lagen om Polisyrkeshögskolan
Stadfäst19.12.2017
Författningssamlingen952/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.06.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.06.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum10.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 70/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.11.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 70/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum24.11.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum28.11.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.06.2017
Behandlingen avslutad09.11.2017
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtjänstemän  tjänsteutnämningar  bundenhet  medborgarskap  säkerhetsutredningar  officerare  tjänster (befattningar)  polisen  gränsbevakare  tillförlitlighet  utlandet  antagning av studerande  dubbelt medborgarskap   
Senast publicerat 25-03-2019 11:49