RP 70/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum14.05.2020
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarenäringsminister
Mika  Lintilä
Föredragandespecialsakkunnig
Inkeri   Lilleberg
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 27-05-2020 15:04