Senast publicerat 04-04-2022 10:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 70/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
967/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
968/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.05.2020UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarenäringsministerMika LintiläFöredragandespecialsakkunnigInkeri  LillebergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

10.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2020.

Första behandlingen

11.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2020
Behandlingen avslutad06.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

biobränslenförnybara energikällordirektivhållbar utvecklingväxthusgaserutsläppbiomassa (industri)Europeiska unionen