Senast publicerat 23-06-2021 15:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 70/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.04.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEleonoora EilittäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2021.

Första behandlingen

16.06.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

17.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 70/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 70/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021
Behandlingen avslutad15.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fordontrafikserviceoffentlig upphandlingmiljöeffekterenergiekologienergieffektivitetmotorfordonEU-direktivutsläpp