Senast publicerat 28-06-2022 11:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 70/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av körkortslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.05.2022UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandetrafikrådPyry TakalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

körkortungdomarförareminderårigatrafiksäkerhetbegränsningarkörförbudexaminafuskFäröarnaGrönland