Senast publicerat 30-05-2019 16:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 71/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller Ålands finansiella ställning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.06.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.06.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch finansutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

10.09.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

15.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

19.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattÅlandlandskap (provinser)beskattningsjälvstyrelseskatteavdragsamfundsskattsocial- och hälsovårdsreformlandskapsreform