RP 71/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller Ålands finansiella ställning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.06.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.06.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch finansutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum10.09.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum15.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum19.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.06.2017
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Skattedelegationen
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinkomstskatt  Åland  landskap (provinser)  beskattning  självstyrelse  skatteavdrag  samfundsskatt  social- och hälsovårdsreform  landskapsreform   
Senast publicerat 30.5.2019 16:36