RP 71/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av barnskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum31.10.2019
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Annika  Parsons
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 20.11.2019 12:34