Senast publicerat 14-06-2021 11:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 71/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av barnskyddslagen
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1489/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
Stadfäst
30.12.2019
Författningssamlingen
1490/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.10.2019Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanAnnika ParsonsStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019.

Första behandlingen

12.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 71/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 71/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.11.2019
Behandlingen avslutad11.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

barnskyddungdomaråldersgränserrättegångförvaltningsärendenändringssökandetillstånd (lov)efterföljande vård (socialvård)kommunersocialvård