RP 71/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.05.2020
Undertecknarearbetsminister
Tuula  Haatainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Päivi  Kantanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 28-05-2020 19:58