Senast publicerat 01-02-2022 08:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 71/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
743/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.05.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPäivi KantanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020.

Första behandlingen

29.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 71/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

02.10.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 71/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.06.2020
Behandlingen avslutad24.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utsända arbetareutlandsarbetedirektivjämlikhetinkvarteringlönerresekostnaderEU-länderarbetsförhållandeninformationsplikthyrd arbetskrafträttegångförvaltningsärendentjänster (service)fri rörlighetarbetstidEuropeiska unionen