RP 72/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst29.05.2020
Författningssamlingen400/2020
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.05.2020
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Ismo  Tuominen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum19.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.05.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 26.5.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum26.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum26.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum29.05.2020
Dokument
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens svar
Datum29.05.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum29.05.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Behandling
Plenum
Datum29.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.05.2020
Behandlingen avslutad26.05.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsmittsamma sjukdomar  hotellverksamhet  kosthållsbranschen  näringsställen  undantagstillstånd  stängning  coronavirus  öppethållning  hygien  avstånd  personalrestauranger  regionförvaltningsverk  övervakning   
Senast publicerat 17-06-2020 10:19