Senast publicerat 21-06-2021 14:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 72/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
515/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.04.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandespecialsakkunnigJouni RehunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021.

Första behandlingen

25.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

28.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 72/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021
Behandlingen avslutad12.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösacoronavirussmittsamma sjukdomar