RP 73/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av partilagen
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1688/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1689/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.10.2015
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarejustitie- och arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som revisionsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum03.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum11.12.2015
Dokument
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionLM 27/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.11.2015
Behandlingen avslutad04.12.2015
+ Grundlagsutskottet
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvalfinansiering  partistöd  presidentval  riksdagsval  offentlighet  övervakning  partier  Europaparlamentsval  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 17.2.2017 15:56