Senast publicerat 17-02-2017 15:56
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 73/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av partilagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1688/2015
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1689/2015
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

03.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som revisionsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

11.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionLM 27/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat10.11.2015
Behandlingen avslutad04.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

valfinansieringpartistödpresidentvalriksdagsvaloffentlighetövervakningpartierEuropaparlamentsvalStatens revisionsverk