Senast publicerat 10-04-2019 13:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 73/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av universitetslagen
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
940/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
941/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
942/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.06.2017UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisningsministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.06.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017.

Första behandlingen

04.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

08.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 73/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

12.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 73/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.06.2017
Behandlingen avslutad28.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

universitetyrkeshögskolorstiftelsersamarbeteundervisningutbildningindragningTammerfors universitetTammerfors nya universitet