RP 73/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av universitetslagen
Stadfäst19.12.2017
Författningssamlingen940/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
Stadfäst19.12.2017
Författningssamlingen941/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
Stadfäst19.12.2017
Författningssamlingen942/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.06.2017
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisningsminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.06.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 73/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 73/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.06.2017
Behandlingen avslutad28.11.2017
+ Kulturutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorduniversitet  yrkeshögskolor  stiftelser  samarbete  undervisning  utbildning  indragning  Tammerfors universitet  Tammerfors nya universitet 
Senast publicerat 10.4.2019 13:52