Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 73/2020 rd

Senast publicerat 28-12-2020 13:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 73/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1071/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 17 § i lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1072/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.05.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTimo AnnalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.

Första behandlingen

01.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.09.2020
Behandlingen avslutad27.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattaktiebolagpersonalemissioner (ekonomi)aktierincitamentarbetstagaretillväxtföretagförvärvsinkomsterbeskattningstatsstödEuropeiska unionen