Senast publicerat 19-07-2021 12:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 74/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
710/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 16 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
711/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om vidareutnyttjande av data som innehas av företag som producerar vissa allmännyttiga
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
712/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om vidareutnyttjande av forskningsmaterial som producerats med offentliga medel
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
713/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.05.2021UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådMaarit HuotariStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.05.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.06.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.6.2021.

Första behandlingen

17.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 74/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 74/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021
Behandlingen avslutad17.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

öppen dataallmännyttiga tjänsteroffentliga sektornmyndigheteroffentliga företaginformationshanteringforskningsmaterialEU-direktivåteranvändningoffentlighetEuropeiska unionen