Senast publicerat 04-07-2022 13:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 74/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om temporär ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 17 § i lagen om elev- och studerandevård
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.05.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådMerituuli MähkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.05.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat19.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hälso- och sjukvårdutsatt tidsjukvårdtandvård (hälso- och sjukvård)välfärdsområdenprimärvårdstudenthälsovårdstiftelserstuderandefångvårdskyndsamhetutan brådskabehovsuppskattningFolkpensionsanstaltenInstitutet för hälsa och välfärdEnheten för hälso- och sjukvård för fångar